รพ.อุดรฯ วุ่นกักตัวบุคลากรนับร้อย ห
กักตัวแพทย์ พยาบาล จนท. ห้องผ่าตัด รพ.อุดรธานี นับร้อยคน หลังมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเ
เจ้าสัวซีพีทุ่มงบ 200 ล้าน เสริมกำล
เจ้าสัวซีพีทุ่มงบ 200 ล้าน เสริมกำลัง รพ.สนาม สู้เวฟ3 โควิด-19 ครอบคลุมอาหาร เครื่องม