Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดตรังไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 10 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม (สายตรัง - พัทลุง)

     เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2505 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 1.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,218.75 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ 4 ชุมชน ของตำบลนาโยงเหนือ คือ ชุมชนหน้าท่าควาย  ชุมชนหนองไทร ชุมชนหนองเหรียง และชุมชนวัดพุทธสิหิงค์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีอาณาเขตและลักษณะที่ตั้ง ดังนี้

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง
     เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรังมีอาณาเขตเทศบาล ดังนี้

ทิศเหนือ
     ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนางน้อยฝั่งตะวันออกตรงริมเหมืองรำคาญฝั่งใต้ เลียบตามริมเหมืองรำคาญไปทางทิศตะวันออก และเลียบตามริมหนองจอกฝั่งใต้กับริมหนองแจ้งฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2  กับหมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ

ทิศตะวันออก
     จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินสายตรังพัทลุง - ตรัง กม.10.300 ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินสายตรัง – พัทลุง 710 เมตร

ทิศใต้
     จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนางน้อยฝั่งตะวันออก ห่างจากริมถนนหน้าโรงฆ่าสัตว์ 220 เมตร 

ทิศตะวันตก
     จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมคลองนางน้อยฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมอาณาเขต พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ พื้นที่ 1.95 ตารางกิโลเมตร และเป็นเขตการปกครองของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 896 กิโลเมตร 


ลักษณะภูมิอากาศ
     
รอข้อมูล

แหล่งน้ำ
1) หนอง บึง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่   
     1.1 หนองกรวด คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 3,200 ลบ.ม.  
     1.2 หนองจอก คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 6,400 ลบ.ม.
     1.3 หนองเตย คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 3,000 ลบ.ม.
2) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่   
     2.1 คลองนางน้อย 
     2.2 เหมืองรำคาญ  


สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th