Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 พ.ค. 3108 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ
22 เม.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
21 มี.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
16 ก.พ. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
10 ก.พ. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
10 ม.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
23 ก.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
15 ก.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
06 ก.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔
27 ส.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th