Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม/ขนส่ง/การจราจร
     สภาพถนนปัจจุบัน ชุมชนเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ทั้ง 4 ชุมชน สามารถติดต่อระหว่างชุมชนต่างๆ  และพื้นที่ภายนอก ได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญดังนี้
     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม (สายตรัง - พัทลุง) ระยะทางที่ถนนสายนี้ผ่านเขตเทศบาลประมาณ 1.5  กิโลเมตร  มีรถโดยสารประจำทางผ่าน  เช่น  สายตรัง – พัทลุง , ตรัง – หาดใหญ่  หาดใหญ่ - ภูเก็ต  รถตู้โดยสารประจำทางสายตรัง - หาดใหญ่ อีกทั้งยังมีรถแท็กซี่และรถสองแถวรับจ้างระหว่างนาโยง - ตรัง ตลอดวันอีกด้วย
     นอกจากนี้ยังมีถนนของเทศบาลฯ ที่เทศบาลตำบลนาโยงเหนือต้องรับผิดชอบดูแลอยู่อีกหลายสาย ซึ่งแยกตามประเภทได้ ดังนี้


     ถนนลาดยาง มีจำนวน 11 สาย ดังนี้
(1) ถนนเทศบาล 1 
(2) ถนนเทศบาล 2  
(3) ถนนเทศบาล 4  
(4) ถนนเทศบาล 6 
(5) ถนนเทศบาล 9
(6) ซอยวัดรัตนาภิมุข 3  
(7) ถนนเทศบาล 10 
(8) ถนนเทศบาล 12
(9) ถนนเทศบาล 15
(10) ถนนเทศบาล 16
(11) ถนนบ้านหนองเหรียง 
ระยะทาง 519 เมตร
ระยะทาง 780 เมตร
ระยะทาง 105 เมตร
ระยะทาง 705 เมตร
ระยะทาง 1,140 เมตร
ระยะทาง 90 เมตร
ระยะทาง 666 เมตร
ระยะทาง 165 เมตร
ระยะทาง 56 เมตร
ระยะทาง 515 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร
     ถนนคอนกรีต มีจำนวน 13 สาย ดังนี้
(1) ซอยสันติสุข   
(2) ถนนเทศบาล 3
(3) ถนนเทศบาล 5 
(4) ซอยนาหมื่นศรี 1 
(5) ซอยนาหมื่นศรี 3 
(6) ถนนเทศบาล 8
(7) ซอยวัดรัตนาภิมุข 2 
(8) ถนนเทศบาล 11
(9) ซอยสวัสดิ์รัตนาภิมุข 2 
(10) ถนนเทศบาล 13 
(11) ซอยบ้านหนองเหรียง 1
(12) ถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองไทร
(13) ถนนเทศบาล 14 
ระยะทาง 130 เมตร
ระยะทาง 240 เมตร
ระยะทาง 497 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร
ระยะทาง 188 เมตร
ระยะทาง 244 เมตร
ระยะทาง 280 เมตร
ระยะทาง 361 เมตร
ระยะทาง 125 เมตร
ระยะทาง 700 เมตร
ระยะทาง 190 เมตร
ระยะทาง 639 เมตร 
ระยะทาง 99 เมตร
     
     ถนนหินคลุก
(1) ถนนเทศบาล 7
(2) ซอยวัดรัตนาภิมุข 1
(3) ซอยวัดรัตนาภิมุข 5  
(4) ถนนเทศบาล 18
(5) ถนนเทศบาล 5 – ถนนเทศบาล 9
(6) ถนนเทศบาล 10 – ถนนเทศบาล 6
ระยะทาง 40 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร
ระยะทาง 28 เมตร
ระยะทาง 160 เมตร
ระยะทาง 320 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร
การประปา     
     ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้บริการประปาในเขตเทศบาล จำนวน 274 ครัวเรือน มีปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งสิ้น ประมาณ 280 ลูกบาศก์เมตร/วัน

การไฟฟ้า
     การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,256 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่ทั้งหมด สำหรับไฟฟ้าสาธารณะที่มีในเขตเทศบาล มีจำนวน 595 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล  

การสื่อสาร
(1) การให้การบริการโทรศัพท์ส่วนใหญ่ประชาชนจะมีโทรศัพท์มือถือเกือบทุกครัวเรือนและมีตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล          จำนวน 17 ตู้
(2) ระบบคลื่นเสียงไร้สาย      จำนวน 16 จุด
(3) มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการ      จำนวน 1 แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th