Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ส.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาดยงเหนือ และบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่๒๐
18 ส.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคคลากรท้องถิ่น(ก.ฌ.)
18 ส.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
16 ส.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ และบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่๑๙
02 ส.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ และบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่๑๘
20 ก.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
18 ก.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีพ.ศ. 2565
06 ก.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ และบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๖
06 ก.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
06 ก.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th