Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บทบาทหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
สถิติการรับบริการประจำเดือน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ต.ค. 2563
ถึง
21 ต.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม๒๕๖๓ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓)
21 ต.ค. 2563
ถึง
21 ต.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม๒๕๖๓ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓)
21 ต.ค. 2563
ถึง
21 ต.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓(เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
21 ต.ค. 2563
ถึง
21 ต.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓)
25 พ.ค. 2563
ถึง
25 พ.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13 และถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองไทร
14 พ.ค. 2563
ถึง
14 พ.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 พ.ค. 2563
ถึง
14 พ.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
13 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อตัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประตำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
10 มี.ค. 2563
ถึง
10 มี.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13 และถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองไทร
03 ก.พ. 2563
ถึง
03 ก.พ. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th