Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                    

 
 
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
ประกาศเทศบาลตำบลนาดยงเหนือ และบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประ... (31 ส.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (18 ส.ค. 2565)  
รับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคคลากรท้องถิ่น(ก.ฌ.) (18 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ และบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คร... (16 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ และบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คร... (02 ส.ค. 2565)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (20 ก.ค. 2565)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส... (18 ก.ค. 2565)
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่๒ (06 ก.ค. 2565)
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (06 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ และบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คร... (06 ก.ค. 2565)
การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่๑การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอัน... (05 ก.ค. 2565)
การเผยแพร่บทความเพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล (05 ก.ค. 2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่ต้านยาเสพติดโลก (22 มิ.ย. 2565)
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานบริหาร (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการโอนเงินงบประมาณ... (17 มิ.ย. 2565)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง... (17 มิ.ย. 2565)
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี ๒๕๖๕ (16 มิ.ย. 2565)
การคัดเลือกบุคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๖๕ (14 มิ.ย. 2565)
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ (25 พ.ค. 2565)
ข่าวสารความรู้ทางการเงิน ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ (24 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเด็กนาโยงรักษ์ธรรม... (07 ก.ย. 2565)  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระรา... (18 ส.ค. 2565)  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระรา... (28 ก.ค. 2565)  

ข้าราชการไทยไร้ทุจริต (22 ก.ค. 2565)

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ... (18 ก.ค. 2565)

(29 มิ.ย. 2565)

พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดร... (29 มิ.ย. 2565)

โรงเรียนผู้สูงอายุ (17 มิ.ย. 2565)

ทำความสะอาด ศาลาประกอบพิธ... (09 มิ.ย. 2565)

(07 มิ.ย. 2565)

(07 มิ.ย. 2565)

(07 มิ.ย. 2565)

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโคร... (07 มิ.ย. 2565)

กรรมพิธี #ทำบุญตักบาตร ถว... (06 มิ.ย. 2565)

เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ขอคว... (06 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมเต้นแอโรบิค (26 พ.ค. 2565)

สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลนาโย... (11 พ.ค. 2565)

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด ... (05 พ.ค. 2565)

ต่อต้านการทุจริต (25 เม.ย. 2565)

วันเทศบาล 24 เมษายน 2565 (25 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (27 เม.ย. 2565)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่องรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ... (09 มี.ค. 2565)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล ๙... (27 พ.ย. 2564)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างยกระดับพนังกั้นน้ำ บริเวณคลองนางน้อย ... (23 พ.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินฯและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเห็ก ซอยประชาอุทิศ (07 มิ.ย. 2564)
ราคากลางซอยประชาอุทิศ04062564 (07 มิ.ย. 2564)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างยกระดับพนังกั้นน้ำ บริเวณคลองนางน้อย ... (23 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (14 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (11 มี.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (04 ก.พ. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (08 ม.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (14 พ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (10 พ.ย. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสท... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2562-กันยายน256... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13 และถนนหลังโรงเรียนบ้าน... (25 พ.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ


 

 ผลการสำรวจความพึงใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
 


Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th