Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต
Responsive image
     นายสิทธิสุทธินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ได้ร่วมกล่าวคำปฏิฃญาณตนต่อต้านการทุจริต โดยมีเนื้อหาต่อไปนี้ 
     คำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลนาดยงเหนือ
๑. ข้าพเจ้าจะร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน
๒. ข้าพเจ้าจะไม่ใช่ความรู้ความสามารถเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น และจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบความซื่อสัตย์สุจริต
๓. ข้าพเจ้าจะเคารพกฏหมาย กติกาและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด จะร่วมมือสร้างสรรค์สังคม ที่มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล
๔. ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยม การติดสินบน จะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
   
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565